Tầm nhìn của chúng tôi:


Chúng tôi mong muốn trở thành nhà cung cấp thực phẩm đông lạnh hàng đầu ở thị trường Việt Nam, là đối tác lâu dài có vị trí vững chắc trong lòng khách hàng và là đơn vị đóng góp trách nhiệm cho phát triển bền vững của ngành thực phẩm đông lạnh nước nhà.

 

Sứ mệnh của chúng tôi:


  • Mang đến cho khách hàng những sản phẩm an toàn đạt chất lượng cao và thương hiệu đảm bảo uy tín quốc tế
  • Mở rộng thị trường qua đó tăng cường lợi nhuận nhằm đảm bảo phát triển và nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động.


 

Những giá trị cốt lõi:


  • Chất lượng
  • Trách nhiệm
  • Uy tín
  • Đạo đức

 

Hotline Hotline